Laaa....qiraat ni apa benda pulak???


Qiraat

Bahasa = Adalah Kata Jamak Dari Perkataan Qiraah, yaitu kaedah membaca.
Istilah = adalah kaedah cara bacaan alQur’an yg diambil oleh ulamak Qurra’ sebagai mazhab bacaan, yg diriwayatkan secara mutawatir, yg mana antara satu dengan yg lain ada perbezaan-perbezaan tersendiri

Penambahan : sedikit saja yg tak sama, bukan keseluruhan alQur’an.


10 Qiraat

Bilangan Qiraat yg Masyur:
       Imam al-Jazari meriwayatkan 10 Qiraat
       Imam sy-Syatibi meriwayatkan 7 Qiraat.

   Kesimpulannya = ada 10 Qiraat yg masyhur yg diterima sah dari Rasul s.a.w ( sebagaimana yg dinyatakan oleh imam al-Jazari)
   Bacaan sepuluh yang mutawatir = iaitu bacaan yang disandarkan kepada sepuluh imam al-qurra’ (“Readers”) serta diriwayatkan oleh kumpulan manusia yang ramai.
   Aliran Qiraat yaitu dengan bertalaqqi antara murid dengan guru bersanad hingga Rasul saw.

   Bagi setiap Qiraat yg 10 itu, ada bacaan2 yg khusus untuk Qiraat yg dibaca.
   Kita adalah pengamal bacaan Qur’an = Qiraat Imam ‘Asim.
   Lebih khusus lagi = Qiraat ”Hafs ‘an ‘Asim min Toriqi Shatibiyah” = Maksudnya :-
   Qiraat yg melalui aliran sanad (toriq) imam Syatibi, yg diriwayatkan oleh imam Hafs, yg ambil bacaan dari imam ‘Asim.
   Dalam lain kata2 :-
   Qiraat atau Mazhab bacaan imam ‘Asim, yg dirawikan oleh imam Hafs, yg dikumpulkan sanad dan bacaannya oleh imam Syaatibi.
   Seperti Hadith yg diriwayatkan oleh seorang Sahabat dan di kumpulkan oleh imam Bukhari dan sebagainya.

Perhatian: Ada juga Qiraat imam ‘Asim, yg dirawikan oleh imam Hafs, dari aliran sanad imam alJazari ( ada sedikit perbezaan dari aliran Syatibi; terutama sekali pada mad jaiz munfaSil – mereka baca dengan 2 harakat sahaja )

Apa itu Qiraat, Riwayat dan Toriq

   Qiraat (“Readings”) yg bersandarkan kepada Qurra’ (Readers) yg 10.
   bacaan yg disandarkan pada imam = digelar “Qiraat” = contoh: Qiraat ‘Asim

   Bacaan setiap ahli Qurra’ ini dirawikan oleh dua Perawi (“Transmitters”)
   bacaan yg disandarkan kepada perawi = digelar “Riwayat” = contoh: Riwayat Hafs

   Bacaan yg disandarkan kepada yg setelah daripada “perawi” = digelar “Toriq” = contoh = Toriq Syatibi

Setelah kamu khatam Qur’an menurut bacaan Hafs dan Syu’bah, barulah kamu telah selesai bacaan Qiraat ‘Asim.


Sanad imam ‘Asim

Imam ‘Asim ambil bacaan dari =
(1) Abd Rahman Assulami (2) Abu Amru AlSyaibani , (3) Abu Ubaid al Salma , (4) Zirr bin Hubaisiy al Asadi

Abd Rahman Assulami ambil bacaan dari =
(1) Ali bin Abi Tolib, (2)  Uthman bin Affan, (3) Zaid bin Thabit,  (4) Ubai bin Kaab

Zirr bin Hubaisiy ambil bacaan dari = Abdullah bin Mas’ud dan lain2


Sanad imam ‘Asim yg diambil Qiraat dan diriwayatkan oleh imam Hafs

     Sebahagian besar (majoriti 90%) ummat Islam di dunia membaca Quran mengikut Qiraat Hafs ‘an ‘Asim

 1. Hafs
 2. ‘Asim
 3. Abd Rahman Assulami
 4. Ali bin Abi Tolib
 5. Rasul saw

Sanad imam ‘Asim yg diambil Qiraat dan diriwayatkan oleh imam Syu’bah

 1. Syu’bah
 2. ‘Asim
 3. Zir bin Hubaisy
 4. Abdullah bin Mas’ud
 5. Rasul saw


7 Mazhab bacaan al-Qur’an(Qiraat) yg dikumpulkan oleh Imam Syatibi :-

1. Imam Nafi (Madina) dan 2 Perawinya :  1) Qaaloon,  2) Warsh

2.  Imam Ibn Katheer (Makkah) dan 2 Perawinya :  1) Qunbul,  2) Bazzi

3.  Imam Abu ‘Amru (BaSra: Iraq) dan 2 Perawinya : 1) Duri, 2) Susi

4.  Imam Ibn ‘Amir (Syam) dan 2 Perawinya :  1) Hisham,  2) Ibn Zakwaan

5.  Imam Aasim (Kufah: Iraq) dan 2 Perawinya : 1) Shu’aba,  2) Hafs 

6.  Imam Hamzah (Kufah: Iraq) dan 2 Perawinya:  1) Khalaf , 2) Khallad

7. Imam Kisaa’i (Kufah: Iraq) dan 2 Perawinya:         1) Abul Haarith,  2) Duri.


Selain di atas, ada tiga lagi Qiraat ( jadi semuanya 10 Qiraat yg sah sepertimana diriwayatkan oleh imam alJazari )

 1. Abu Ja’far Al-Madani ( madinah)
  - Ibnu Wardan
  - Ibnu Jammaz
 2. Ya’qub Al-Basri
  - Ruwais
  - Rauh
 3. Khalaf Al-’Asyir
  - Ishaq
  - IdrisWaaa......hebatnyerr
dah tak sabar nak ngaji nieee....

kembali ke LAMAN UTAMA